rxcr.net
当前位置:首页 >> 皆的组词 >>

皆的组词

皆组词 :草木皆兵、 有口皆碑、 啼笑皆非、 比比皆是、 四海之内皆兄弟、 四大皆空、 司马昭之心,路人皆知、 满盘皆输、 皆大欢喜、 放之四海而皆准

皆大欢喜 人人皆知

咸皆 皆悉 率皆 孔皆 一皆 皆除 悉皆 皆既 尽皆 六经皆史

比比皆是 皆大欢喜 草木皆兵 宠辱皆忘 鸡犬皆仙 人人皆知 四海皆兄弟 四大皆空 啼笑皆非 一座皆惊皆有,皆宜,皆可.皆知希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

有口皆碑、草木皆兵、啼笑皆非、比比皆是、满盘皆输等等.皆是一个汉字词语,拼音是jiē,释义为全都归零,全都零起步(在清零的基础上再次比赛、较量,如打麻将中的胡牌).引申为副词“都”,“全”.文言版《说文解字》:皆,俱词也

皆悉 皆既 皆除 率皆 尽皆 悉皆 孔皆 一皆 咸皆 皆大欢喜 啼笑皆非 草木皆兵 有口皆碑 妇孺皆知 比比皆是 俯拾皆是 尽人皆知 全民皆兵 四大皆空 五蕴皆空 六经皆史 路人皆知 触目皆是 须发皆白 人人皆知 宠辱皆忘 一座皆惊 百堵皆作 所向皆靡 比比皆然 一坐皆惊 投刃皆虚 面面皆到 满盘皆输 鸡犬皆仙 所在皆是 连战皆捷 举世皆知 比肩皆是 玉石皆碎 前功皆弃 百念皆灰四海之内皆兄弟 放之四海而皆准 一着不慎全盘皆输 风声鹤唳,草木皆兵 狮象搏兔,皆用全力 棋错一着,满盘皆输 八公山上,草木皆兵 嬉笑怒骂,皆成文章成开皆大吉,闭破莫商量

皆大欢喜,皆有,皆宜,皆可.皆知

尽皆、皆既、咸皆、皆悉、悉皆、孔皆、率皆、皆除、一皆、皆因、皆是、皆有、皆可、皆为、皆知

皆悉 皆兴 皆除 皆丽 皆公祠 皆利苑 皆大欢喜.

皆大欢喜、草木皆兵、妇孺皆知、四大皆空、比比皆是、啼笑皆非、有口皆碑、俯拾皆是、五蕴皆空、四海之内皆兄弟、满盘皆输、尽人皆知、全民皆兵、放之四海而皆准、路人皆知、须发皆白、触目皆是、宠辱皆忘、六经皆史、四海皆兄弟、人人皆知、

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rxcr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com